Eurookná Kalafut Kežmarok, Poprad, Spišská Belá, Spišská Nová Ves...

Montáž

Montáž eurookná možno definovať ako spojenie okenného rámu a stavebnej konštrukcie tak, aby boli splnené všetky potrebné predpisy a parametre a dbať na to aby bola správne vyhotovená pripojovacia špára medzi rámom okna a stenou budovy. Správna montáž má vplyv nielen na tepelnú priestupnosť Uw, ale aj na funkčnosť a vzhľad okna.
.
Ukotvenie dreveného okna

Najdôležitejším aspektom je riadne ukotvenie rámu eurookná ku konštrukcii budovy. Pri správnom ukotvení okno ľahšie odoláva záťaži spôsobené manipuláciou a vplyvu tlakového pôsobenia vetra.

Avšak, ukotvenie nemá byť príliš pevné je potrebné aby mohlo okno vykonávať tzv. dilatačné pohyby, ktoré sú spôsobené zmenami teplôt, vlhkosti či zmršťovanie materiálu, čo je prirodzeným procesom u každého okna.

Práve táto práca materiálu musí byť braná do úvahy aj v ďalších súčastiach pripojovacej škáry aby nedošlo k ich poškodeniu a tým napríklad narušeniu tesniacich funkcii okna.

 

Tepelno-izolačná výplň pri montáži

Je potrebné dôsledne dodržiavať technické predpisy, pretože aj výplň škáry okraja okna je jedným z faktorov pôsobiaci na súčiniteľ prestupu tepla Uw a rovnako ovplyvňuje vnútornú povrchovú teplotu. Ak nie je dodržaný vhodný montážny postup dochádza ku kondenzácii vody a následnej tvorbe plesní či iným problémom.

 

Dôležitosť montáže

Osadenie okien hrá dôležitú úlohu pri znížení mernej potreby tepla na vykurovanie a koeficient tepelnej priestupnosti Uw.

Je síce pravda, že výmenou okien je možné usporiť desiatky percent nákladov na vykurovanie ale len za predpokladu, že kvalitné drevené eurookná budú aj kvalitne osadené.

Okná bez montáže dodávame väčšinou obchodníkom alebo stavebným firmám, ktoré s otvorovými výplňami ďalej obchodujú.


Riziká svojpomocného hazardu

Niekedy sa stáva, že je okno neodborne namontované. Napríklad, niektorými murárskymi firmami montážou na penu a na murárske začistenie ale to je pri súčasných požiadavkách na tepelnú ochranu vhodný postup. Ak je eurookno namontované “na penu”, úplne sa tým zatratia tepelné vlastnosti a súčasne s tým sa zníži trvanlivosť okolitých materiálov.

Naopak, pri adekvátnej montáži je možné hodnotu súčiniteľa tepla okna s Uw = 1,1 w / m2K dokonca zdvojnásobiť.

 

Ako sa pripraviť na montáž a jej priebeh

Po zákazníkoch sa dožaduje aby v prípade novostavby bola dokončená hrubá stavba a čo sa týka otvorových výplní, dokončené murárske práce.

V prípad rekonštrukcie stačí odpratať priestory okolo okien tak aby sa tam dalo manipulovať s oknami a pohybovať. Je vhodné tiež myslieť a to, že krídlo bude nesené priestorom interiéru až k stene, preto prosíme zákazníkov o zabezpečenie priechodnosti.

Montáže vykonávame priebežne v rámci celého roka s výnimkou mrazivých teplôt, kedy z technických dôvodov nie je možné okná montovať. Ak je všetko správne pripravené je montáž záležitosťou spravidla jedného dňa.